Pakiet „Gotowi na 55”

Pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55) jest wynikiem przyjętego w grudniu 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaakceptowanego rok później przez wszystkie państwa UE, zwiększonego w celu redukcji emisji o 55% do 2030 r. Aby w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest konsekwentna redukcja emisji CO2 we wszystkich obszarach gospodarczych. Pakiet to […]