Pakiet „Gotowi na 55”

Pakiet „Gotowi na 55” (ang. Fit for 55) jest wynikiem przyjętego w grudniu 2019 r. Europejskiego Zielonego Ładu oraz zaakceptowanego rok później przez wszystkie państwa UE, zwiększonego w celu redukcji emisji o 55% do 2030 r. Aby w 2050 r. osiągnąć neutralność klimatyczną, konieczna jest konsekwentna redukcja emisji CO2 we wszystkich obszarach gospodarczych. Pakiet to szereg wniosków ustawodawczych, mających na celu zmianę i aktualizację przepisów unijnych oraz wprowadzenie nowych inicjatyw, które mają spowodować, że polityki UE będą zgodne z celami klimatycznymi uzgodnionymi przez Radę i Parlament Europejski. Fit for 55 to pakiet bardzo złożonych 17 regulacji i sektorowych strategii klimatycznych (w tym 5 zupełnie nowych regulacji i instrumentów). Nie ma w nim projektów zmian dyrektyw i rozporządzeń dotyczących rynku energii i zmian w większości instrumentów finansowych (poza Funduszem Modernizacyjnym związanym z systemem handlu emisjami ETS i nowym Klimatycznym Funduszem Socjalnym). Polska wyraża swoje zainteresowanie aktywną dyskusją właśnie nad takimi instrumentami jak: Fundusz Modernizacyjny i Klimatyczny Fundusz Socjalny.

Pakiet ma stworzyć spójne i zrównoważone ramy umożliwiające osiągnięcie unijnych celów klimatycznych. Ramy te mają być uczciwe i społecznie sprawiedliwe, utrzymywać i wzmacniać innowacje i konkurencyjność unijnego przemysłu, a równocześnie zapewniać równe warunki działania wobec podmiotów gospodarczych z państw trzecich i wspierać pozycję UE jako lidera w globalnej walce ze zmianą klimatu.

Pakiet został przedstawiony przez Komisję 14 lipca 2021 r. i obejmuje następujące wnioski ustawodawcze i inicjatywy polityczne:

 • przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w tym rozszerzenie go na transport morski, przegląd przepisów dotyczących emisji lotniczych oraz ustanowienie oddzielnego systemu handlu uprawnieniami do emisji dla transportu drogowego i budownictwa
 • przegląd rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego dotyczącego celów państw członkowskich w zakresie redukcji w sektorach nieobjętych EU ETS
 • przegląd rozporządzenia w sprawie włączenia emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych w wyniku działalności związanej z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem (LULUCF)
 • przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii
 • przekształcenie dyrektywy o efektywności energetycznej
 • przegląd dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych
 • zmiana rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii
 • mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2
 • inicjatywę ReFuelEU w lotnictwie dotyczącą zrównoważonych paliw lotniczych
 • inicjatywę FuelEU Maritime na rzecz zielonej europejskiej przestrzeni morskiej
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny
 • strategię leśną UE.

Farma fotowoltaiczna Fundacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat justo sed efficitur cursus. Mauris fringilla quam vitae lacinia viverra. Mauris eros dolor, pellentesque sed luctus dapibus, lobortis a orci.

Eu ultrices vitae auctor eu augue ut. Feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit. Ac feugiat sed lectus vestibulum mattis ullamcorper velit sed. Mi in nulla posuere sollicitudin aliquam ultrices sagittis orci. Imperdiet sed euismod nisi porta. Auctor neque vitae tempus quam pellentesque. Sit amet nisl purus in mollis nunc. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Non curabitur gravida arcu ac tortor dignissim convallis aenean. Quisque egestas diam in arcu. In mollis nunc sed id semper risus in.